برچسب: زادگاهم

سد ذهنی

5 آگوست 2018 4

پرده اول : در هند برای رام کردن فیل های سرکش صبر نمیکنن اونا بزرگ بشن و بعدش با هزارتا تازیانه و شلاق رامش کنن. در دوران طفولیت اون رو به یک درخت بزرگ می بندن. هرچقدر اون پسر بچه( فکرنکنم این کار را با دخترا بکنن اونا بنظر اروم میان!) تقلا میکنه و خودشو…

نوشته شده توسط امیرمهدی نقوی