برچسب: انقلاب ذهنی

دروازه ای که بسته س

25 اکتبر 2018 0

کم کم دارم به این ضرب المثل در همه ی جوانب ایمان میارم. ” الناس علی دین ملوکهم ” تازه ترین جنبه ای که ازش کفش کردم دیکتاتوری در فکرکردن هست. یعنی چنان به عقاید و باور های خودمون اعتقاد داریم که هیچ صحبتی را حتی حاضر به شنیدن نیستیم، اگر هم بشنویم چنان از دروازه…

نوشته شده توسط امیرمهدی نقوی