برچسب: انعکاس

این “من می توانم”، از اوناش نیست که باعث افتخار و مباهاته…

6 سپتامبر 2018 0

چشماتو ببند! بستى؟ چى ديدى؟ هيچى؟ سياهى؟ ذهنتم ميتونى ببندى؟ ميتونى پلكاى ذهنتو ببندى؟ ميتونى نفهمى؟ ميتونى ندونى كه يه بچه همين الان كه كه با خيال راحت دراز كشيدى و نگران دلارى با گرسنگى خوابيده؟ ميتونى نفهمى ندارى و فقر حق هيچ بچه اى نيست؟ ميتونى چشماتو ببندى، اما ميتونى نفهمى يه بچه تو…

نوشته شده توسط امیرمهدی نقوی