درآمد

درآمد

3 آگوست 2018 2 نوشته شده توسط امیرمهدی نقوی

بنام خدا

همیشه شروع سخت ترین قسمت کاره! با یک استثنا

عشق!

و عشق اسون نمود اول ولی افتاد مشکل ها

کلی مدت درباره چرایی ه کار فکر میکردم. مدتی درباره نحوه پیاده سازی سایت و یکی دو روزی هم درگیر تم سایت !

اره تصمیم به بلاگ نویسی گرفتم. چیزی که حس میکنم موندگار هست و خاطره سازو دلیل اصلی خودم چیز دیگری بود.

جدی تر خوانده شدن حتی به قیمت از دست دادن حجم زیادی از ادما که همشون درگیر شبکه های اجتماعی هستن و حوصله خوندن متن بلند ندارن.

به سمت بلاگ نویسی روی اوردم که جدی تر ذهنمو، تفکراتمو و علاقه مندی هام را نظم بدم و ازشون بگم و به اشتراکشون بذارم. امیدوارم مخاطبان جدی ای پیدا کنم و تو این راه بهم کمک کنن.

” تو آینه محو نگاهش بودم،

ازم پرسید: چی میبینی؟

فکرکردم و گفتم باقی عمرم…”