روز: آگوست 3, 2018

درآمد

3 آگوست 2018 2

بنام خدا همیشه شروع سخت ترین قسمت کاره! با یک استثنا عشق! و عشق اسون نمود اول ولی افتاد مشکل ها کلی مدت درباره چرایی ه کار فکر میکردم. مدتی درباره نحوه پیاده سازی سایت و یکی دو روزی هم درگیر تم سایت ! اره تصمیم به بلاگ نویسی گرفتم. چیزی که حس میکنم موندگار…

نوشته شده توسط امیرمهدی نقوی